Filtade fåglar i ull

100% ull förutom stommen till benen som är i antingen koppartråd eller rostfritt stål

Taltrast
Koltrast
Sädesärla
Skata
Domherre
Rödvingetrast
Bofink
Rödhake
Talgoxe
Koltrast
Gråhäger
Tofsvipa